top of page

CILS SERTİFİKASI

 

İtalyancanın Yabancı Dil olarak Sertifikalandırması – CILS, İtalyan üniversite sistemini düzenleyen genel kurallar çerçeve anlaşmasına bağlı olarak Siena Yabancılar Üniversitesi (bir İtalyan Devlet Üniversitesidir) tarafından verilen resmi bir ünvandır.

 

CILS Sertifikası, bir yabancı dil olarak İtalyancanın yeterliliğini doğru biçimde ölçmek ve bu dili resmi olarak sertifikalandırmak için kullanılan bir araçtır. Avrupa Birliği Tablosu’nun yabancı diller için öngördüğü kriterler çerçevesinde, CILS Sertifikası altı farklı seviyeye bölünmüştür, bunlar: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bu seviyeler altı farklı yeterlilik profiline karşılık gelmektedir. 

 

CILS sertifikası modüler ve yinelemeli bir yapıya sahiptir. Yukarıda belirtilen tüm seviyelerde dinleme, okuma, yazılı iletişim, konuşma ve İtalyanca dili ile yapılarının bilgi düzeyleri ölçmektedir. Sertifikayı alabilmek için her beceri ve yetenek modülünde ilgili yeterlilik seviyesine ulaşmak gerekir. Beceri ve yetenek modüllerinin tümünde değil sadece bazılarında yeterlilik seviyesine ulaşan adaylar için, Üniversite tarafından kendilerine bir “kapitalizasyon (aktifleştirme) belgesi” verilir. Bu belgeyle ileriki dönemlerde yapılacak sertifika sınavlarında eksik modüllerin sınavını yinelemek mümkün olmaktadır. Puanlandırma ve başarı değerlendirme işlemleri tamamen Siena Yabancılar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

 

CILS Sertifikası, İtalyan üniversitelerine kayıt olmak, iş dünyasına atılmak, İtalyan dilini öğretmek ve İtalyancanın belirli bir yetkinlik seviyesinde olduğunu resmi olarak belgelendirilmesinin talep edildiği her türlü alanda ibraz edilebilir. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Avrupa Araştırma Merkezleri CILS Sertifikasını Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden gelen öğrencilerin İtalyan üniversitelerine kabul edilmesi için gerekli bir sertifika olarak tanımaktadırlar.

 

Ayrıca CILS sertifikası, üniversiteye giriş sınavlarından kaynaklanan derecelendirme için bir puanlama teşkil etmektedir. Devlet arası anlaşmalar çerçevesinde talep edilen seviye B2 seviyesidir.

 

CILS sınavları yılda 2 defa (genellikle Haziran ve Aralık aylarında) gerçekleştirilir. İzmir’de Okulumuz CILS sertifikasyona sahip tek resmi sınav merkezidir.

 

Daha detaylı bilgi için: CILS websitesi

bottom of page