top of page

Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR:

1.1. İşbusözleşme ’Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:136/6 Alsancak-İzmir’ adresinde faaliyet gösteren İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi (İtalyan Kültür Merkezi) Bundan sonra (“İ.K.M” olarak anılacaktır.) ile “ https://www.iicizm.org” adresinde işlem gerçekleştiren bütün bireyler (bundan sonra “kursiyer” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

2.1 İ.K.M ve üye’nin hak ve yükümlülükleri Sanal POS Kullanım Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

2.2 Sanal POS hizmetini kullanarak kredi kartınız ile online ücret yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1 KURSİYER, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda “Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin” İ.K.M tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, İ.K.M nin  bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

3.2 Siteye bağlandığınız an itibarı ile Kursiyerler aşağıdaki şartları (maddeleri) okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. 
3.3 İ.K.M,bu sözleşmede yazılı bulunan tüm şartları (maddeleri) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 
3.4 Sayfada sunulan hizmetlerin bir kısmını yada tamamını geçici yada süreli olarak yayından İ.K.M nin kaldırma hakkı saklıdır. 
3.5 Kurs kayıtları, kurs ücretinin ödenmesine müteakip yapılabilecektir. Ücret ödenmesi, kurs kaydının yapıldığı anlamına gelmez, ders kaydını yaptırmak öğrencinin sorumluluğundadır. Kursiyer in İ.K.M Merkezini arayıp kaydını teyid ettirmesi zorunludur.

3.6  Sözleşmede yazılı bulunan şartlardan (maddelerden) bir ya da bir kaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarıya gerek kalmadan kullanımın kısıtlanması yada sona erdirilmesi hakkımız saklı tutulmaktadır. 
3.7 Sanal POS sistemini kullanırken gerçekleştirdiğiniz her türlü işlemlerden (eylemlerden) kişisel olarak sorumludur.

 

MADDE 4 - GİZLİLİK VE GÜVENLİK:

4.1 Öğrenciye (Kursiyer e) ait kullanıcı bilgilerinin başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

4.2 Bu sitede bulunan bilgilerin kopyalanması, benzerinin yapılması,dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.Aksi durumlarda Türk Ceza Kanunu nun  ilgili cezai müeyyedeleri uygulanacaktır.

4.3 Sanal POS sistemi üzerinden kredi kartıyla yapacağınız ödemelerde güvenliğiniz için en son teknolojiler kullanır. Kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfada tarayıcınızın adres satırında veya alt tarafta bir anahtar vardır. Bu anahtar, tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslarca görünemeyeceğinin işaretidir. Sistemimizde 256 bit SSL güvenlik ve 3D Secure servisleri sayesinde güvenliğinizi riske atmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz. 
4.4 3DSecure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir 
4.5 3DSecure sistemiyle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesiiçin; kart sahibinin yapılan işlemi, banka tarafından kendine verilen özel bir ödeme şifresiyle onaylaması gerekir. Kredi kartı numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile, şifreniz sadece sizde olduğundan internet ortamında güvenli alışveriş yapabilirsiniz.

4.6 KURSİYER sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal POS işlemlerinde,çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve İ.K.M’nin hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun KURSİYER’e ait olduğunu, bukabil işlemlerde işleme ait  bedelin  tamamından KURSİYER’in  sorumlu  olduğunu kabul eder. İ.K.M’nin söz konusu hizmet bedelinin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın KURSİYER’den tahsile yetkili olduğunu ve İ.K.M’nin talep ettiği tarihte nakit olarak İ.K.M ye ödeyeceğini beyan,kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 - İPTAL-İADE ve KAYIT DONDURMA KOŞULLARI:

İptal-iade ve Kayıt dondurma koşulları; Kayıt koşulları sözleşmesinin 2.maddesinde belirtilği gibidir. Bu madde gereğince;

Kurs başlamadan önce kayıt sildirmek (İPTAL) mümkündür. Bunun için yatırılan kurs ücretinden KDV (%10) kesinti yapılır ve geri kalan ücret kursiyere iade edilir.

Kursun ilk 5 saati içerisinde kayıt sildirmek istenirse, kurs ücreti KDV (%10) kesinti yapılarak kursiyere iade edilir. Kursun ilk 5 saatinden sonra kursa katılmama ya da yarıda bırakma halinde kursiyer kurs ücreti iadesi alamaz.

Çoklu Kur alımlarında (2 Kur birden / 3 Kur birden), kursiyer satın almış olduğu kurları içinde bulunduğu Eğitim-Öğretim yılında tüketmelidir. İlgili Eğitim ve Öğretim yılında tüketilmeyen Kurlar bir sonraki yıla devredemez.

Kurs ücretini iadesi yalnız aşağıdaki koşullarda taahhüt edilir:

1-Bir hastane tarafından verilen sağlık raporu ibraz edilerek

2-Başka bir şehre atanılması halinde, yeni çalışma kontratının ya da yeni işverenin vereceği bir belgenin ibraz edilmesi koşuluyla

Kurs başladıktan sonra ilk 5 saati içinde mazeretlerini dilekçe ile başvuranlar için, kayıt dondurma işlemi İ.K.M kurs yönetimi tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra işleme konulacaktır. Kayıt dondurma 4 ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde programa devam edilmediği takdirde herhangi bir hak iddia edilemez.

Yeterli kursiyer sayısına ulaşılmadığı durumlarda Kurulumuz kursu kapatma hakkını saklı tutar. Bu durumda kurs ücreti kursiyere iade edilir.

Her türlü ücret iadesinde kayıtta düzenlenen makbuzun da iadesi gerekir. Ücret iadeleri kursiyerin bildirdiği banka hesabına havale/EFT yoluyla iletilir.

bottom of page